Polityka Ochrony Danych

Wszystkie dane osobowe są zawsze traktowane jako poufne. Dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji handlowej są zabezpieczone. Podczas przetwarzania danych, Państwa sprawy uważa się za wymagające ochrony zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Zgodnie z § 28 ustęp 4 niemieckiej ustawy o ochronie danych lub § 4 pkt 3 ustawy o ochronie danych teleserwisowych można unieważnić lub cofnąć zgodę na wyżej wymienione wykorzystanie i / lub przetwarzanie danych w dowolnym czasie przez złożenie zawiadomienia do Pantaenius GmbH & Co KG., Hamburg. Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane na żądanie pod warunkiem, że nie istnieją żadne kontraktowe lub stosowne "uzgodnienia (np. obowiązek przechowywania)" stojące na drodze takiego usunięcia / blokowania. Jeśli chcą Państwo złożyć takie żadanie, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail pod adres yacht@pantaenius.com.

"Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies"(„ciasteczek”), czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub gdy osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z ciasteczek wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy pamiętać jednak, że może to uniemożliwić  korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.”

Kontakt w jĘzyku polskim
Pantaenius GmbH Oddział
w Polsce

ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk

+48 58 350 61 31
info@pantaenius.pl

Zapytaj o wycenę

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Aby poznać wycenę prosimy o kontakt pod:
e-mailem: info@pantaenius.pl lub tel. 58 350 61 31

Informacja dla klientów firmy Nautica Nord: od dnia 01.01.2018 obsługę klientów przejęła firma Pantaenius GmbH Oddział w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt jak powyżej.